Wat is CTA?

Wat is CTA?

CTA (Call-To-Action) wordt gebruikt om een instructie te beschrijven aan het publiek om een specifieke actie te ondernemen. Een CTA wordt meestal aan het einde van een marketingbericht of advertentie opgenomen en is bedoeld om het publiek te motiveren iets te doen....
Wat is CTR?

Wat is CTR?

CTR (Click-Through-Rate / doorklikratio) is een ratio die wordt gebruikt om de effectiviteit van online marketinguitingen te meten. RIAT staat voor Rapid Implicit Association Task en is een methode die onbewuste associaties meet door de test te laat plaatsvinden onder...
Wat is neuromarketing?

Wat is neuromarketing?

Neuromarketing is een vakgebied die (neuroimaging) technieken toepast om consumentengedrag te analyseren en te begrijpen. Een groot gedeelte van onze cognitieve verwerking vindt plaats onbewust. Dit is ook de reden waarom consumenten keuzes die ze maken in de toekomst...
Wat is een associatie?

Wat is een associatie?

Een associatie is een verbinding tussen verschillende onderwerpen die je in jouw gedachten maakt. Associaties kunnen reëel en niet reëel zijn. Een reële associatie is een echte en betrouwbare relatie tussen twee onderwerpen. Het kan worden beschreven als een verband...
Wat zijn Rage clicks?

Wat zijn Rage clicks?

Wanneer een bezoeker herhaaldelijk op een knop of link klikt, bijvoorbeeld door frustratie of ongeduld, noemen we dat Rage Click. Rage Clicks is een fenomeen dat ook kan optreden in combinatie met de CTR in website analyses. Hoewel de CTR het percentage klikken op een...
Wat is priming?

Wat is priming?

Priming is een psychologisch fenomeen waarbij blootstelling aan een stimulus invloed heeft op de reactie van een persoon op een daaropvolgende stimulus. Met andere woorden: Priming treedt op wanneer de perceptie, cognitie of gedrag van een persoon wordt beïnvloed door...